Juniorijalkapallossa kaikilla on oikeus kunnioittavaan kohteluun. Toiminnassamme on nollatoleranssi kaikelle kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Lisätietoa asiasta https://www.etoleyksin.fi/

JUNIORIJALKAPALLON TOIMINTAJÄRJESTYS JA ENNALTAEHKÄISY EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN

Toimintajärjestys

Ensisijaisesti epäkohdat pyritään hoitamaan välittömästi siellä missä epäasiallista käytöstä tapahtuu.

Joukkueessa tapahtuva epäkohta

1. Otetaan yhteyttä joukkueen aikuiseen toimijaan (joukkueenjohtaja, valmentaja, joku muu)

2. Asia selvitetään kaikkien osapuolten kanssa joukkueen toimihenkilön toimesta

3. Mietitään korjaavat toimenpiteet ja muutokset toimintatavoissa

4. Tiedotetaan asiasta tarkoituksen mukaisesti joukkueen tai seuran puolesta

Jos tapaus ei ratkea joukkueessa tai kyse on toimijan epäasiallisuudesta, otetaan yhteyttä junioripäällikköön.

Jaostontoiminnassa tapahtuva epäkohta

Otetaan yhteyttä junioripäällikköön.

1. Asia selvitetään ja keskustellaan tarvittavien tahojen kanssa

2. Mietitään tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi

3. Tiedotetaan asiasta seuran toimesta tarkoituksen mukaisesti

Työntekijöiden esimiehenä toimii juniorijalkapallojaoston puheenjohtaja.

ENNALTAEHKÄISY

Juniorijalkapallojaosto

 • vastaa kaikkien toimijoiden kouluttamisesta tehtäviinsä
 • huolehtii, että joukkueet laativat vuosittain pelisäännöt vanhempien ja toimijoiden välille sekä pelaajien sekä toimijoiden välille
 • huolehtii, että laadittuja pelisääntöjä noudatetaan
 • laatii toimintaa koskevat selkeät toimintamallit
 • suosittelee toimijoilleen Et ole yksin- verkkokoulutusta

Joukkueen toimijat

 • suorittavat tarvittavat koulutukset tehtäviinsä
 • laativat pelisäännöt vanhempien ja toimijoiden välille sekä pelaajien ja toimijoiden välille ohjeiden mukaan
 • huolehtivat, että joukkueessa vallitsee kannustava, avoin ja turvallinen ilmapiiri
 • keskustelee pelaajien kanssa
 • ovat velvollisia ilmoittamaan junioripäällikölle epäasiallisen käyttäytymiseen liittyvät tapaukset

Pelaajat

 • ovat mukana laatimassa joukkueen pelisääntöjä
 • huolehtivat omalta osaltaan, että sääntöjä noudatetaan
 • pystyvät kertomaan joukkueen epäkohdista aikuiselle ihmiselle
 • huolehtivat osaltaan joukkueen ilmapiiristä, jotta kaikille on hyvä olla

Vanhemmat

 • huolehtivat osaltaan, että joukkueessa on avoin ja kannustava ilmapiiri
 • ovat selvillä joukkueessa toimimisen eri rooleista
 • saavat vanhempien palavereissa tietoa joukkueen asioista ja toimintatavoista


Et ole yksin verkkokurssi https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/

Kattava paketti epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä vanhemmille https://www.etoleyksin.fi/vanhemman-rooli-epaasial...

Lisätietoa asiasta https://www.etoleyksin.fi/

Joukkueen yhteystiedot löytyvät https://www.huimajuniorijalkapallo.fi/joukkueyhtey...

Junioripäällikkö Minna Porrassalmi, minna.porrassalmi@huimajuniorijalkapallo.fi, 040 576 3552

Juniorijalkapallo Huima

minna.porrassalmi@huimajuniorijalkapallo.fi

@huimajuniorijalkapallo